Wisona przyszła trochę później w tym roku

Zaczynamy podkarmianie 29.02.2021. Pasieka przezimowała super.