Trojeść amerykańska

Nowa roślina w bazie pożytkowej

Miód pozyskany od pszczół odwiedzających Trojeść amerykańską, cechuje się wyjątkowo jasną barwą. Walory smakowe są bardzo delikatne i subtelne. Może być to zasługą specyficznej budowy rośliny, która uniemożliwia pracowitym owadom zebranie pyłku z jej kwiatów, przez co miód będący owocem ich pracy pozbawiony jest zaprószenia.