Składowanie

Składowanie miodu przeznaczonego do sprzedaży.