Rozlewanie miodu

Rozlewanie miodu odbywa się tylko w strefie czystej.