Podkarmianie rozwojowe

Przy braku naturalnego pożytku w tym okresie należy koniecznie rozpocząć podkarmianie rozwojowe. Podkarmianie rozwojowe rozpoczęte.