Podkarmianie

Znaczne przyspieszenie rozwoju rodzin wczesną wiosną uzyskuje się przez wiosenne podkarmianie.