O nas

Nasze produkty pochodzą z serca powiatu koneckiego, gminy Fałków, to właśnie jest jedna z trzech gmin, gdzie występuje najwięcej użytków ekologicznych. Powiat konecki leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich, na terenie atrakcyjnych turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dopływu Krasnej. Powiat konecki pokrywają duże zwarte kompleksy leśne. Są to głównie lasy mieszane z charakterystyczną dla Gór Świętokrzyskich jodłą, z których korzystają posiadane przez nas pszczoły.

Pasieka położona jest na uboczu wsi Turowice. Wokół pasieki brak intensywnie uczęszczanych dróg oraz obiektów przemysłowych. Pasiekę otaczają sady, łąki, pastwiska, pola uprawne, nieużytki, lasy i zakrzewienia. Takie położenie wybitnie sprzyja pozyskiwaniu produktów pszczelich wysokiej jakości.

Pasieka liczy obecnie 75 rodzin pszczelich żyjących w drewnianych ulach typu Wielkopolskie. To właśnie dzięki ekologicznemu środowisku, rzetelnej wiedzy i fachowemu przygotowaniu pszczelarskiemu, jesteśmy dzisiaj w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość powstającego u nas miodu rzepakowego, faceliowego, gryczanego, a także wielu innych jego rodzajów.